Activitatea AM8

Monitorizarea stării de conservare a speciilor de peşti din PNCB-H, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 și ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hășmaș

Introducere:
Realizarea evaluării detaliate și monitorizări stării de conservare pentru speciile de pești de interes comunitar are ca obiectiv oferirea suportului necesar managementului biodiversității pentru Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 si ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hășmaș.
În cadrul activității AM 8.Monitorizarea stării de conservare a speciilor de peşti din PNCB-H, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 și ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hășmaș au fost vizate 2 specii de pești :

1.    Barbus meridionalis: (Mreana vânătă) este un pește de dimensiuni mijlocii la maturitate atinge 10-17 cm lungime, are corp alungit și rotund, cu cap mare, ochi mici și bot lung, proeminent. Spatele este cenușiu vânăt, iar laturile și burta sunt argintii.Preferă apele reci, bine oxigenate, cu fund pietros şi nisipos. Uneori se întâlneşte şi în unele pârâie mai nămoloase, care vara se încălzesc puternic, însă numai la munte.
Este o specie sedentară care se reproduce, se hrăneşte şi iernează în acelaşi loc.

1.1 Aspecte metodologice:
Pentru specia țintă a fost urmărit râul Bicaz, în aval de lacul Roșu, în care este posibilă existența speciei. Conform Planului de management al Parcului Național Cheile Bicazului-Hăşmaş și al siturilor Natura 2000 ROSCI0027 și ROSPA0018 Cheile Bicazului–Hăşmaş specia nu a fost identificată în interiorul ariei protejate, a fost identificată doar în afara acestuia, în aval de localitatea Bicazul Ardelean. Activitatea de colectare a datelor asupra speciei țintă a avut loc pe 11-12 iulie în aval de lacul Roșu din 6 stații de colectare pe râul Bicaz.

Figura 1. Stațiile de colectare pe râul Bicaz în aval de Lacu Roșu

1.2 Indicatori/parametri de monitorizare:
          1. Prezență / absență juvenili și adulți.
Nu am identificat specia în interiorul ariei protejate.
2. Nr. exemplare/100 m2.
Nu am identificat specia în interiorul ariei protejate.
3. Suprafața habitatului
Nu am identificat specia în interiorul ariei protejate.
4. Prezență / absență specii invazive în habitatele de răspândire ale speciei.
Nu am identificat specia în interiorul ariei protejate.
5. Prezență / absență obstrucții artificiale / fragmentare.
Nu am identificat specia în interiorul ariei protejate.
6. Prezență / absență lucrări de prevenire ale inundațiilor în albia minoră și pe malul râului.
Nu am identificat specia în interiorul ariei protejate.


Tabel 1: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate

2.    Cottus gobio

Este un pește de apă dulce, trăind în apele curate repezi de munte cu fundul pietros sau nisipos sau acoperit cu bolovani. Felul de viață este bentonic, peștele trăiește mai mult izolat, stă ascuns mai tot timpul sub pietre mari pândind prada și rareori înoată, fiind mai mult sedentar.

2.1    Aspecte metodologice

Cottus gobio a fost identificată la nivelul unei singure stații de colectare în amonte de Lacu Roșu într-o densitate de 1,12 ex./100m2.Activitatea de colectare a datelor asupra speciei țintă a avut loc în luna iulie, august și septembrie 2023 la nivelul a 41 de stații de colectare  pe suprafața ariei protejate. Pentru colectarea probelor din râul Bicaz s-a utilizat un aparat de electronarcoză.După introducerea exemplarelor juvenile și monitorizarea lor în toamna anului 2023 lungimea răspândirii speciei a fost completată cu încă 3572 m, adică în momentul de față specia este prezentă pe o lungime de 4,416 km. Colectând date din aceste pâraie, am identificat în pârâul Licaș 7 exemplare juvenile și în pârâul Vereșceu 5 ex. juvenile (informații detaliate în raportul ”Raport de monitorizare a eficienței popularii cu specia Cottus gobio pe sectoarele de pâraie vizate (2023)”). În pârâul Oaia nu am identificat niciun exemplar, însă prezenta exemplarelor juvenile nu poate fi exlusă definitiv.
Pe baza acestor date estimăm că în cele 2 pâraie ar exista cel puțin 63 de ex. Adăugând estimările făcute în habitatul inițial al speciei, considerăm că la ora actuală sunt aprox. 100 de exemplare. Din păcate este menținută starea de conservare nefavorabilă-rea a speciei însă există o îmbunătățire doar în câteva luni la nivelul stării de conservare privind habitatul speciei, care inițial era nefavorabilă-rea, iar mulțumită implementării măsurii de management privind introducerea speciei în momentul de față este nevaforabilă-inadecvată.
Pe parcursul monitorizării în vara anului 2023 au fost identificate în total 5 de indivizi cu următoarele densități:
- la nivelul stației de colectare BH01T densitatea speciei era de 0,71 ind./100 m2.
- la nivelul stației de colectare BH06T densitatea speciei era de 0,5 ind./100 m2.
- la nivelul stației BH24ADT densitatea speciei era de 0,25 ind./100 m2.
În noiembrie au fost verificate habitatele unde au fost introduse exemplare juvenile pe parcursul verii. În medie am identificat o densitate a juvenililor prezente de 2,9 ind./100 m2.

Figura. 1. Stații de monitorizare propuse pentru specia țintă Cottus gobio


După evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populației precizăm că în aria protejată specia este permanentă/ rezidentă.