Activitatea AM10

Activități de actualizare și întreținere BD GIS și elaborare hărți GIS aferente monitorizărilor stării de conservare a speciilor și habitatelor din Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 si ROSPA0018 Cheile Bicazului-
Hășmaș

Rezultate
1 BD GIS aferentă monitorizării habitatelor și speciilor cartate la momentul elaborării planului de management, inclusiv presiunile și amenințările identificate.
1 set de hărți aferente habitatelor și speciilor cartate la momentul elaborării planului de management


În urma preluării și prelucrării datelor din teren de la experții pe diferite domenii, s-a reusit organizarea  acestor date astfel:
-     într-o bază de date de tip geodatabase care cuprinde datele brute din teren ale căror tabele de atribute cuprind câmpurile descrise în protocoalele de monitorizare, pentru unele specii și habitate inclusiv fotografii din teren atașate punctelor
-    într-o baza de date de tip geodatabase care cuprinde distribuțiile ca punct sau ca poligon, (în unele cazuri ambele variante) ale speciilor și habitatelor monitorizate în cadrul proiectului
-    într-o bază de date de tip geodatabase care cuprinde impacturile defalcate pe presiuni și amenințări, respectiv pe  specii și habitate

Cu datele astfel organizate s-a trecut la elaborarea setului de hărți solicitat, în format jpg și pdf respectiv printate color format A4, care include în linii mari hărți de distribuție a speciilor și habitatelor ca punct sau poligon respectiv ambele variante în unele cazuri, hărți care reflectă starea globală de conservare a speciilor și habitatelor conform protocoalelor aplicate și hărți cu distribuția impacturilor, defalcate pe presiuni și amenințări, specii, habitate afișând inclusiv intensitatea acestora.
În continuare vom exemplifica pentru fiecare categorie și anume- habitate forestiere, habitate neforestiere, carnivore mari, pești, amfibieni, păsări, lilieci, plante și nevertebrate, hărțile de distribuție realizate.