Activitatea AM 5.

Monitorizarea stării de conservare a speciilor de lilieci din Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 și ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hășmaș

Implementarea acestei activități a avut  scopul de a realiza evaluarea detaliată și monitorizarea globală a stării de conservare pentru speciile de lilieci de interes comunitar, inclusiv a habitatelor specifice, de a oferi suportul necesar pentru managementul biodiversității.
Monitorizarea speciilor, pe lânga informațiile pe care le oferă despre starea lor de conservare sau despre rezultatul aplicării diferitelor măsuri de management activ, face posibilă și identificarea timpurie a unor tendințe dinamice, având un rol important în predicția modificărilor structurale si funcționale, fapt ce permite luarea unor măsuri, în timp util, pentru conservarea acestora. Speciile de lilieci vizate sunt :
Myotis myotis, Barbastella barbastellus, Myotis blythii, Rhinolophus hipisideros, Rhinolophus ferrumequinum.
Monitorizarea stării de conservare a speciilor de lilieci s-a realizat în perioada de toamnă, folosind metoda înregistrării ultrasunetelor în puncte fixe și pe transecte, precum și capturare.
1.    Myotis myotis
Pe baza datelor din 2023, specia este indicată din 3 pătrate 1x1 km din sit (harta din stânga), iar situația pe ansamblu (2014-2023) indică specia dintr-un total de 9 pătrate 1x1 km din sit (harta din dreapta).

Mărimea populației actuale a speciei Myotis myotis este estimată la 100-150 exemplare. Pe teritoriul Parcului Național momentan se cunosc 4 locații cu exemplare în hibernare a speciei. Este o populație permanentă.
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată este de aproximativ de 400-650 ha, habitatele principale ale speciei sunt pădurile mature de foioase sau de amestec, cu substrat semideschis, capturând o parte importantă a pradei direct de pe sol. Această valoare se poate considera ca o suprafață aproximativă a habitatelor ce pot fi utilizate de specie.
Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei este favorabilă.
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată este suficient de mare, tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei este stabilă sau în creştere, calitatea habitatului în aria naturală protejată este adecvată pentru supravieţuirea pe termen lung a speciei.
Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale şi ameninţările viitoare, nu vor avea în viitor un efect semnificativ asupra speciei. Starea globală de conservare a speciei Myotis myotis este favorabilă.

2.    Barbastella barbastellus
Pe baza datelor din 2023, specia este indicată din 7 pătrate 1x1 km din sit (harta din stânga), iar situația pe ansamblu (2014-2023) indică specia dintr-un total de 19 pătrate 1x1 km din sit (harta din dreapta).

Mărimea populației actuale a speciei Barbastella barbastellus este estimată la  80-160 exemplare. Pe teritoriul Parcului Național momentan se cunosc 4 locații cu exemplare în hibernare a speciei. Este o populație permanentă.
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată este de aproximativ de 1500-2000 ha. Este o specie caracteristică de pădure, pentru care compoziția de specii a pădurilor este mai puțin importantă, structura bogată și prezența mai multor grupuri de vârstă având o semnificație mai mare. În sit pădurile de amestec și cele de conifere, situate la altitudini mai joase sunt habitate ce pot fi utilizate de specie, dar ocazional poate vâna și în păduri în tranziție, peste tufărișuri, sau de-a lungul vegetației de la malul suprafețelor de apă. Luând în considerare și distribuția speciei în sit aproximativ 20-25% din suprafața sitului poate fi considerat ca habitat al speciei.
Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei este favorabilă.
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată   este suficient de mare,  tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei  este stabilă sau în creştere, calitatea habitatului în aria naturală protejată   este adecvată pentru supravieţuirea pe termen lung a speciei.
Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale şi ameninţările viitoare, nu vor avea în viitor un efect semnificativ asupra speciei. Starea globală de conservare a speciei Barbastella barbastellus este favorabilă.

3.    Myotis blythii
Pe baza datelor din 2023, specia este indicată din 1 pătrat 1x1 km din sit (harta din stânga), iar situația pe ansamblu (2014-2023) indică specia dintr-un total de 10 pătrate 1x1 km din sit (harta din dreapta).

Mărimea populației actuale a speciei Myotis blythi este estimată la  100-150 exemplare. Pe teritoriul Parcului Național momentan se cunosc 4 locații cu exemplare în hibernare a speciei. Este o populație permanentă.
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată este de aproximativ de 500-750 ha. Specia preferă în primul rând habitatele deschise, pajiştile, păşunile, terenurile agricole utilizate în mod extensiv, mai rar vânează și în păduri, sau la liziera acestora. În general evită pădurile închise, unde domină specia pereche Myotis myotis.
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată este suficient de mare, tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei este stabilă sau în creştere, calitatea habitatului în aria naturală protejată este adecvată pentru supravieţuirea pe termen lung a speciei.
Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale şi ameninţările viitoare, nu vor avea în viitor un efect semnificativ asupra speciei. Starea globală de conservare a speciei Myotis blythi este favorabilă.

4.    Rhinolophus hipposideros
Pe baza datelor din 2023, specia este indicată din 5 pătrate 1x1 km din sit (harta din stânga), iar situația pe ansamblu (2014-2023) indică specia dintr-un total de 9 pătrate 1x1 km din sit (harta din dreapta).

Mărimea populației actuale a speciei Rhinolophus hipposideros este estimată la 60-100 exemplare. Pe teritoriul Parcului Național momentan se cunosc 4 locații cu exemplare în hibernare a speciei. Este o populație permanentă.
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată este de aproximativ de 700-1200 ha. Habitatele preferate ale speciei sunt pădurile mature de foioase sau de amestec cu o structură bogată, dar uneori vânează și în grădini sau zone cu arbori răzleți bătrâni. În sit pădurile de amestec și habitatele forestiere în tranziție pot fi utilizate de specie, dar ocazional poate vâna și peste tufărișuri, sau de-a lungul vegetației de la malul suprafețelor de apă. Pentru asigurarea stării de conservare favorabile a speciei este esențială conservarea adăposturilor subterane frecventate de specie în perioada împerecherii (toamna) și în perioada hibernării (iarna), respectiv a habitatelor situate în împrejurimile acestor adăposturi. Luând în considerare și distribuția speciei în sit aproximativ 10-15% din suprafața sitului poate fi considerat ca habitat al speciei.
Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei este favorabilă.
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată este suficient de mare, tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei este stabilă sau în creştere, calitatea habitatului în aria naturală protejată este adecvată pentru supravieţuirea pe termen lung a speciei.
Principalele impacturi, respectiv presiunile actuale şi ameninţările viitoare, nu vor avea în viitor un efect semnificativ asupra speciei. Starea globală de conservare a speciei Rhinolophus hipposideros este favorabilă.

5.Rhinolophus ferrumequinum
 
Pe baza datelor din 2023, specia este indicată din 0 pătrate 1x1 km din sit (harta din stânga), iar situația pe ansamblu (2014-2023) indică specia dintr-un total de 1 pătrat 1x1 km din sit (harta din dreapta).

Planul de management al Parcului Național Cheile Bicazului-Hășmaș și formularul standard actualizat nu conțin date cu privire la specie. Pe baza datelor de monitorizare din perioada anului 2023, specia nu este prezentă în sit, singura observație din trecut fiind un singur exemplar în hibernare, ceea ce este probabil o prezență accidentală. Astfel, starea de conservare a speciei Rhinolophus ferrumequinum este necunoscută.