Activitatea AM6

Activitatea AM 6. Monitorizarea stării de conservare a speciilor de amfibieni din PNCB-H, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 și ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hășmaș

Introducere

Acțiunile prevăzute în cadrul activității AM 6. reprezintă aplicarea monitorizări stării de conservare a speciilor de amfibieni din PNCB-H,incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 și ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hășmaș,  specii de amfibieni de interes conservativ, respectiv Bombina variegata, Triturus cristatus și Triturus (Lissotriton) montandoni, din Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș, incluzând situl Natura 2000 ROSCI0027, precum și evaluarea stării de conservare pentru aceste specii, conform observațiilor actuale realizate în teren, având ca punct de referință informațiile existente la momentul elaborării planului de management. Evaluarea stării de conservare s-a realizat conform metodologiei stabilite, în baza acestor rezultate se vor elabora măsuri de conservare.

1.     Bombina variegata - izvoraș cu burtă galbenă
Pentru izvorașul de baltă cu burtă galbenă, monitorizarea stării de conservare s-a realizat în perioada iunie - septembrie 2023. Activitatea de monitorizare a speciei, conform metodologiei, s-a realizat în 19 careuri UTM de 2 x 2 km, careuri în care prezența speciei și/sau a habitatelor speciei este confirmată de studiile anterioare realizate în vederea întocmirii planului de management. (Fig. 1).

Fig. 1. Careurile selectate pe baza observațiilor anterioare, pentru monitorizarea speciei Bombina variegata

Protecția habitatelor de zone umede, indiferent că sunt habitate ocupate în prezent de indivizi ai speciei sau că este posibil a fi ocupate, este de importanță mare și necesară cu atât mai mult cu cât, în teritoriul Parcului Național Cheile Bicazului-Hășmaș suprapus cu ROSCI0027, din cauza reliefului există puține zone în care se pot forma acumulări de apă, care pot persista cel mult ca habitate acvatice temporare și care sunt esențiale pentru specie.

Izvorașul de baltă cu burtă galbenă a fost identificat în timpul activităților de monitorizare, într-un număr de 81 habitate acvatice. Aceste habitate sunt prezente mai ales în jumătatea nordică a ariei protejate (Fig. 2)

Fig. 2. Distribuția speciei Bombina variegata în Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș


În timpul activităților de monitorizare, în suprafața careurilor de monitorizare, au fost identificați 349 indivizi ai speciei. Pentru un număr de 21 habitate aflate în careurile de monitorizare, din cauza opacității apei, numărul de indivizi a fost estimat ca precizie cu calificativul ”cel puțin”. În aceste condiții, mărimea populației speciei în cele 19 careuri de monitorizare este cuprinsă în intervalul  100 - 500 de indivizi.

Indivizi în amplexus pe Valea Lapoș                                         Indivizi în amplexus pe Valea Cupaș

Habitatele în care specia a fost identificată în timpul activităților  de monitorizare  sunt mai ales habitate umede temporare și antropogene (Fig. 3), reprezentate de acumulări de apă pe drumuri forestiere, în urme ale utilajelor sau în șanțuri pe marginea drumurilor.

Evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate este favorabilă, specia fiind permanentă (sedentară/rezidentă). Deși realizează o densitate redusă, de 0,32 - 064 indivizi/ha, specia este în stare de conservare favorabilă. Densitatea redusă, se datorează reliefului particular al zonei, care nu permite acumularea naturală a apei și regimului altitudinal al ariei protejate care tinde spre limita superioară de distribuție a speciei. La nivelul ariei protejate nu există presiuni actuale sau amenințări viitoare care prin intensitatea lor să ducă la o stare de conservare nefavorabilă pentru specie.
2.    Triturus cristatu - triton cu creastă

Pentru tritonul cu creastă, monitorizarea stării de conservare s-a realizat în perioada iunie - septembrie 2023. Activitatea de monitorizare a speciei, conform metodologiei, s-a realizat în 19 careuri UTM de 2 x 2 km. În aceste careuri prezența speciei nu a fost confirmată anterior, însă pentru eficientizare în condițiile în care specia este foarte rară în zonă, s-a decis inventarierea și monitorizarea ei în aceleași cvadrate care au fost destinate și monitorizării speciei Bombina variegata (Fig. 5).

                      Fig. 5. Careurile selectate pentru monitorizarea speciei Triturus cristatus

În toate aceste zone, care corespund unui număr de 19 careuri UTM de 2 x 2 km activitățile de monitorizare s-au realizat conform metodologiei prin metoda transectului vizual acvatic diurn și/sau metoda transectului liniar activ acvatic diurn, în paralel cu monitorizarea speciei Bombina variegata. Tritonul cu creastă nu a fost identificat în teren. În cursul activităților de monitorizare, în nici unul din cele 19 careuri 2 x 2 km alese pentru monitorizare. Informațiile bibliografice existente menționează prezența speciei într-un singur careu, care intersectează aria protejată. Specia a fost identificată doar într-o singură zonă, observația propriu-zisă fiind însă realizată în afara ariei naturale protejate (Fig. 6).

Fig. 6. Distribuția speciei Triturus cristatus în Parcului Național Cheile Bicazului-Hășmaș suprapus cu ROSCI0027

Evaluarea stării de conservare nu se poate determina deorece specia nu a fost identificată în teren în cursul activităților de monitorizare și nu există informații bibliografice asupra prezenței speciei în teritoriul ariei protejate fiind o specie cu prezență incertă.

3.    Triturus montadoni  - triton carpatic

Pentru tritonul carpatic, monitorizarea stării de conservare s-a realizat în perioada aprilie - iunie 2023. Activitatea de monitorizarea a speciei, conform metodologiei, s-a realizat în 13 careuri UTM de 2 x 2 km, careuri în care prezența speciei și/sau a habitatelor speciei este confirmată de studiile anterioare (Fig. 7).

Fig. 7. Careurile selectate pe baza informațiilor anterioare, pentru monitorizarea speciei Triturus (Lissotriton) montandoni

În toate aceste zone, care corespund unui număr de 13 careuri UTM de 2 x 2 km activitățile de monitorizare s-au realizat conform metodologiei prin metoda transectului vizual acvatic diurn și/sau metoda transectului liniar activ acvatic diurn.

Protecția habitatelor de zone umede, indiferent că sunt utilizate de specie sau că este posibil a fi ocupate, este de importanță mare și necesară cu atât mai mult cu cât, în teritoriul Parcului Național Cheile Bicazului-Hășmaș suprapus cu ROSCI0027, din cauza reliefului există puține zone în care se pot forma acumulări de apă, necesare speciei.
    
Tritonul carpatic a fost identificat în timpul activităților de monitorizare din anul 2023, într-un număr de 47 habitate acvatice (Fig. 8)

Fig. 8. Distribuția speciei Triturus (Lissotriton) montandoni în Parcului Național Cheile Bicazului-Hășmaș suprapus cu ROSCI0027, rezultată în urma activităților de monitorizare din an 1 (stânga) și an II (dreapta).


Mărimea efectivului populațional al speciei în aria naturală protejată este stabil, oscilând în jurul a 250  indivizi identificați efectiv. În planul de management al ariei protejate mărimea populației speciei a fost de asemenea estimată în intervalul 100 - 500 indivizi.
Habitatele în care specia a fost identificată în timpul activităților  de monitorizare  au calitate bună (adecvată).


 

Habitat acvatic temporar, în urmă de utilaj în zona Poiana Fagului Roșu / Habitat acvatic temporar, în zonă de izvor,  în zona Lacul Roșu

Deși realizează o densitate redusă, de 0,34 - 0,49 indivizi/ha, specia este în stare de conservare favorabilă fiind o specie permanentă( sedentară/ rezidentă). Densitatea redusă, se datorează reliefului particular al zonei, care permite în mică măsură acumularea naturală a apei pentru a forma zone umede temporare și/sau permanente. La nivelul ariei protejate nu există însă presiuni actuale sau amenințări viitoare care prin intensitatea lor să ducă la o stare de conservare nefavorabilă pentru specie.