Activitatea AM7

Monitorizarea stării de conservare a speciilor de nevertebrate din PNCB-H, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 și ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hășmaș

Introducere
Acțiunile prevăzute în cadrul activității AM 7. reprezintă aplicarea monitorizări stării de conservare a speciilor de nevertebrate din PNCB-H,incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 și ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hășmaș,  specii de interes conservativ, pentru 2 specii, respectiv Austropotamobius torrentium și Pholidoptera transsylvanica.

1.    Austropotamobius torrentium
Monitorizarea a fost realizată în luna octombrie 2022 și în perioada iunie-august 2023, considerate a fi parte din perioada optimă de monitorizare a speciei. Au fost vizate sectoarele de râu care traversează PNCB-H ale Bicăjelului, Râului Calului, Râului Hăghimaș și afluenților acestuia, Râului Vereschiu, Bicazului, Pârâului Licoș, Pârâului Suhard, Pârâul Cupaș, Pârâul Lapoș, Pârâul Bardoș și Pârâul Șugău.
Metoda utilizată în mod principal a fost cea a colectării manuale (capturare directă cu mâna).Pentru sectoarele unde corpurile de apă au permis (adâncime relativ mare, viteză de curgere mai redusă, fără turbionare) a fost utilizată și metoda capcanelor, fiind amplasate un număr variabil de capcane specifice pentru speciile de raci, în funcție de potențialul habitatului (între 2 și 8 capcane), capcane care au fost verificate zilnic pentru a identifica prezența racilor, indivizii colectați fiind identificați la nivel de specie și eliberați în habitatul favorabil imediat după identificare.
Stabilirea stării de conservare a speciei Austropotamobius torrentium în Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș, incluzând situl Natura 2000 ROSCI0027 Cheile Bicazului-Hășmaș (specia este menționată ca fiind prezentă în sit în planul de management, dar ea nu apare în formularul standard actualizat).
Precizăm că specia nu a fost identificată în sectoarele de monitorizare investigate, fiind în schimb identificată specia înrudită Astacus astacus, cu care, cel mai probabil a fost confundată și inclusă în Planul de management anterior.Deși nu a fost identificată această specie în sectoarele investigate, habitatul speciei este prezent pe porțiuni restrânse, calitatea lui fiind moderată.
Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei este necunoscută .

2.    Pholidoptera transsylvanica

Monitorizarea a fost realizată în perioada iunie-septembrie 2023, considerate a fi parte din perioada optimă de monitorizare a speciei.
Au fost vizate sectoarele de pajiște din interiorul PNCB-H care ar putea conține habitate favorabile speciei, respectiv arealul Poiana Albă – Vf. Hășmașu Mare – Piatra Singuratică – Ecem – Poiana Tarcău, poienile de pe aliniamentul de interfluvii dintre Lacul Roșu și Trei Fântâni și sectorul de poieni limitrofe PNCB-H din preajma localității Bârnadu. De asemenea, specia a fost căutată și în micile sectoare de pajiște din preajma Lacului Roșu, de pe afluenții Bicazului și de pa valea acestuia. Metoda utilizată în mod principal a fost cea a transectului liniar diurn.
Specia a fost identificată în sectoarele de monitorizare investigate. În majoritatea habitatelor unde este prezentă, specia este singura specie de ortopter din comunitate, având, la modul general, abundențe relative de peste 80% în perioadele de maximă activitate a speciei și prezintă densitate populațională de circa 50-150 de indivizi/ha.
             În sectoarele investigate, habitatul speciei este prezent pe porțiuni relativ întinse, calitatea lui fiind fluctuantă, cu porțiuni cu habitat în stare favorabilă și porțiuni cu habitat nefavorabil, din cauza condițiilor climatice (specia este în general prezentă în sectoarele de pajiște situate la altitudini mai mici din zona de creastă a masivului, unde umiditatea este mai ridicată și vegetația higrofilă este mai abundentă, preferând realele ocupate de Rumex sp., și evită zonele cele mai înalte, cu vegetație mai uscată, xerofilă, unde este prezentă doar în zonele marginale, la limita pădurii).
În urma activităților de teren au fost identificate un număr de 378 exemplare ale speciei, raportul dintre sexe fiind unul normal, situat în jurul a 50% masculi și 50% femele iar  densitatea populațională este de circa 50-150 de indivizi/ha, în funcție de suprafața ocupată cu habitat favorabil.
După evaluarea tuturor parametrilor precizăm că starea de conservare a speciei este una favorabilă, specia fiind  permanentă (sedentară/rezidentă)