Activitatea AM8

Monitorizarea stării de conservare a speciilor de peşti din PNCB-H, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 și ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hășmaș

EFICIENȚA POPULĂRII

Introducere
În continuare sunt prezentate rezultatele monitorizării a eficienței popularii cu specia Cottus gobio pe sectoarele de pâraie vizate în cadrul activității  AM 8. Monitorizarea stării de conservare a speciilor de peşti din PNCB-H, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 și ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hășmaș.
 Activitatea de introducere a speciei Cottus gobio
În cadrul activității în luna martie 2023 au fost colectate 15 exemplare (din care 11 au fost transportate, pentru că au fost identificate 2 ex. juvenile și 2 adulți, dar de talie mică) pentru reproducere ex situ.. Pentru a doua oară au fost colectați 13 indivizi, dintre care 8 erau de mărime potrivită și 5 mai mici, dintre care 2 erau juvenili. Pentru aceste colectări s-a pescuit cca. 50% din habitatul speciei, deci se poate afirma că estimarea bazată pe colectarea datelor din iulie 2023 este o subestimrare, datele colectare in 2022 sunt mult mai adecvate pentru o estimare.
Tot în cadrul activității sus menționate că au fost introduse 710 exemplare juvenile în 13 de punte pe pâraiele Oaia (6 puncte), Vereșceu (4 puncte) și Licaș (3 puncte).

Fig. 1. Puncte la nivelul cărora în vara anului 2023 exemplare juvenile au fost introduse

Fig. 2 și 3. Colectarea datelor la nivelul unei stații de monitorizare Pr. Licaș

Scopul nostru a fost să verificăm dacă specia este prezentă în stațiile cele mai de jos și cele mai înalte.

Fig. 4. Stații de monitorizare cu diferite lungimi

Fig. 5. Exemplarele identificate în pârâul Vereșceu

Fig. 6. Răspândirea speciei înaintea implementării măsurii de management și după implementarea ei


Starea  de conservare a speciei din punct de vedere al populației în cadrul ariei naturale protejate este permanentă( sedentară/ rezidentă).