Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș
Tel./Fax: +40 266 336 540
E-mail: pnbicaz@mciuc.rosilva.ro Adresa: Izvoru Mureșului Nr. 664

Proiecte


       

  Junior Ranger - 2016

    În cursul lunii iunie a avut loc o instruire tip Junior Ranger de două zile în zona Piatra Unică din Munţii Hăşmaş. Acest eveniment a fost parte a proiectului Cu Junior Rangerii pentru salvarea Lacului Roşu, perla periclitată al Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, proiect implementat de Asociaţia Gyilkosto Adventure în parteneriat cu Parcul Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş şi finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România în cadrul Programului Spaţii verzi, componenta Arii naturale protejate, ediţia 2016.   
    Junior Rangerii din anul 2016 au fost elevii Liceului Tehnologic Fogarasy Mihály din Gheorgheni. Cu Junior Rangerii pentru salvarea Lacului Roşu, perla periclitată a Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş - 2016

               În anul 2016 Administraţia Parcului Naţional Cheile Bicazului–Hăşmaş cu sprijinul Asociaţiei Gyilkosto Adventure şi-a propus să reînceapă campania tragerii  semnalelor de alarmă şi sensibilizarea opiniei publice pentru salvarea şi necesitatea conservării unui ecosistem acvatic deosebit şi periclitat, reprezentat de Lacul Roşu care este un lac de baraj natural format în 1837.
În cei aproape 180 ani de existenţă, suprafaţa lacului s-a micşorat până la jumătate din lungimea iniţială, existenţa sa, fiind periclitată de aluviuni, de colmatare, de înmulţirea excesiva a unor plante acvatice şi ca urmare a intervenţiei antropice.
Evenimentul a fost posibil şi datorită unui proiect intitulat: Cu Junior Rangerii pentru salvarea Lacului Roşu, perla periclitată a Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România în cadrul Programului Spaţii verzi, componenta Arii naturale protejate.  

             Scopul proiectului este popularizarea şi ridicarea nivelului de acceptare a Parcului Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş  precum şi cultivarea ideii de responsabilitate pentru natură a comunităţiilor locale, în special a celor tineri, odată cu implicarea lor prin activităţile proiectului în promovarea necesităţii salvării Lacului Roşu şi în protecţia naturii şi a biodiversităţii Parcului Naţional.
                În cadrul acestui proiect cu perioada de implementare 23.04.2016–23.09.2016, s-au derulat următoarele activităţi:

  - în luna mai organizarea de prezentări, excursii în apropierea şcolilor şi al unor miniconcursuri în 2 şcoli din Gheorgheni şi Lăzarea;
 - cu ocazia: Zilei Biodiversităţii şi Zilei Europene a Parcurilor despre biodiversitate, protecţia mediului, responsabilitatea faţă de mediul înconjurător şi Parcul Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş.
La aceste evenimente au fost prezenţi elevii de la Liceului Tehnologic Fogarasy Mihály din Gheorgheni şi Şcoala Gimnazială Bethlen Gabor din Lăzarea. La sfârşitul prezentăriilor s-au organizat dezbateri cu întrebări despre temele abordate şi au fost oferite celor prezenţi numeroase materiale informative.
               În continuare se vor organiza:  

  - prezentări;
 - excursie în apropierea şcolii şi  un miniconcurs cu ocazia   Zilei Mondiale a Mediului, activitate la care va fi implicată Şcoala Gimnazială Marton Aron din Sândominic;
 - amenajarea unei poteci tematice şi a unei expoziţii outdoor denumite: Trecutul, prezentul şi viitorul Lacului Roşu;
 - proiectarea şi editarea unor ghiduri intitulate: Lacul Roşu, nestemata periclitată al Parcului Naţional Cheile Bicazului–Hăşmaş;
 - excursii şi instruiri tip Junior Ranger de două zile în zona Piatra Unică şi de trei zile în zona Lacul Roşu;
 - realizarea "Colţului verde al Junior Rangerului" în cele 3 şcoli. Junior Rangerii decoperă pădurile naturale virgine,comorile ascunse ale Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş– proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL prin Programul Spaţii Verzi,Componenta Arii Naturale Protejate, ediţia  2015
 
 
Scopul proiectului - Promovarea, popularizarea şi ridicarea nivelului de acceptare al Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş în rândul comunităţilor locale şi cultivarea ideii de responsabilitate pentru natură a comunităţiilor locale, în special a celor tineri, odată c
u implicarea lor prin activităţile proiectului în protecţia naturii.
 Obiectivele proiectului – Popularizarea şi ridicarea  nivelului de acceptare al Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş şi conştientizarea publicului în scopul conservării biodiversităţii şi al pădurilor virgine, prin organizarea Zilei Biodiversităţii, Zilei Europene a Parcurilor şi Zilei Mondiale a Mediului, a unor concursuri şi excursii cu participarea elevilor, prin realizarea "Colţului Verde al Junior Rangerului" în şcolile unde învaţă.
Cultivarea ideii de responsabilitate pentru natură a membrilor comunităţilor, în special a celor tineri prin implicarea lor în activităţile Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş de conservarea biodiversităţii şi ocrotirea naturii cu accent pe speciile de conifere şi pădurile virgine din Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, prin excursii şi prin acumularea de cunoştinţe despre Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş şi cu ocazia organizării instruirii de tip Junior Ranger.
 
Educaţie şi informare despre necesitatea conservării unor structuri ecosistemice forestiere primare deosebit de complexe reprezentate de pădurile virgine.
Amenajarea  unei poteci tematice de informare şi educaţie care are puctul terminus unul din exemplarele cele mai mari şi vârstnice de brad (Picea alba) din Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, pădurile virgine, coniferele fiind şi ele tema potecii.
Diseminarea cunoştinţelor dobândite prin proiectarea şi editarea cu Junior Rangerii al unei broşuri, amplasarea de panouri informative şi aricole în presa scrisă şi electronică.