II.    MA 2. Reconstrucția a ecologică a 3.5 hectare din habitatul de interes comunitar „Păduri acidofile cu Picea abies din regiunea montană (Vaccinio – Piceetea)” în Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 si ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hășmaș, în vederea îmbunătățirii stării de conservare.

Fig. Nr 10 suprafață înainte de intervenție Foto:Bereczki Reymont
 

Habitatul 9410 „Păduri acidofile cu Picea abies din regiunea montană (Vaccinio – Piceetea)” prezent cu acoperire mare în parc (cca 70%) având suprafața de 5388 ha cu o stare
de conservare excelentă conform datelor din Planul de management, dar cu 122 ha în stare de
conservare nefavorabilă.
Astfel, pentru suprafața de habitat unde urmare intervențiilor antropice acesta s-a degradat, s-a propus  reconstrucția habitatului prin acțiuni de împăduriri pe o  suprafață de 3,5 ha.

Lucrări propuse

Lucrări premergătoare
•    Identificarea si delimitarea terenurilor prevăzute pentru plantare
•    Masurătoarea suprafeței perimetrelor de plantare
•    Constituire sistem de evidență a perimetrelor de plantare

Pregătirea terenului:
•    curătirea terenului de pietre si grohotiș pe locurile de plantare
•    curătirea terenului de tufărișuri, resturi lemnoase uscate de pe zonele de plantare.
•    indepărtarea rugilor si a ierburilor inalte de pe locurile de plantare .

Pregatirea solului:
•    pichetarea terenului la schema de 2,0 x 1,0 m.
•    pregatirea solului in vetre, in jurul suprafetelor in care se vor planta puietii.

Înființarea plantației
•    Plantarea puietilor
•    Întretinerea plantatiei
•    Revizuirea puietilor
Întreținerea plantațiilor
•    Descoplesirea puietilor
Completarea puietilor
Efectuarea controlului anual al regenerarilor

•    Inventarierea puietilor
•    Monitorizarea reconstrucției ecologice
Lucrări efectuate în anul 2022-2023

Schema plantațiilor
Pentru reconstrucția ecologică a habitatului 9410 s-a adoptat plantarea de puieți de molid (Picea abies) , utilizând schema de plantare pe rânduri orientate pe curba de nivel  la distanțe de 2,0  m între rânduri și 1,0 m între puieți pe rând.

Fig.nr. 11 schema de plantare Foto: Demeter Gyongyi
 

La plantare s-a utilizat puieții necesari asigurării unei desimi de 5000 de exemplare/ha, pentru formula de înpădurire: 100% Mo ( molid – Picea abies).

Plantarea puieților

Plantarea puieților s-a efectuat în perioada 06.05.2022-28.05.2022, conform procedurii stabilite , s-au respectat dimensiunile gropilor 40x40x40 și dimensiunile dintre gropi de2x1 m.

Fig. nr 10. și Fig. nr. 11 Plantare puieți molid u.a. 209A%. Foto: Demeter Gyongyi

Revizuirea  puieților
Lucrările de revizuire a cuprins operațiile de verificare a puieților , îndtreptarea celor culcați de vânt, zăpadă, ploi , replantarea puieților.
Întreținerea plantațiilor
Descopleșirea
Semintisul necesită intervenții de îngrijire, lucrări silvice in vederea obținerii unui arboret matur sănătos, viguros, cu calităti ecologice  superioare.
S-a aplicat trei  lucrări de îngrijire/ descopleșire manuală  în perioada iulie – septembrie 2022.     
Vegetația tăiată s-a așezat între puieți (protejează împotriva cresterii altor buruieni, după descompunere îmbogățește solul în nutrienți).

 

Fig.nr 12 și Fig. nr. 13 Descopleșire Foto: Demeter Gyongyi

 

 

Fig.nr 14 Finalizarea lucrărilor de plantare  Foto: Demeter Gyongyi

 

Inventarierea pe suprafețe de probă
În perioada 15 septembrie – 15 octombrie 2022 s-a efectuat controlul integral regenerărilor (plantațiilor), - inventarierea puieților.
Inventarierea reușitei plantației s-a efectuat pe o suprafață  de 8% din mărimea suprafeței de regenerat în cazul în care suprafețele perimetrelor de plantat au sub 5 ha, și inventarierea integral al puieților pentru suprafețe sub 0.25 ha.
- S-a adoptat  suprafețe de probă cu formă pătrată de 10x10 m .

În urma efectuării controlului integral a regenerărilor (plantațiilor), -inventarierea puieților, s-a verificat respectarea densității compoziției de împădurire și s-a stabilit procentul de prindere a puieţilor.

 

Foto nr 16. Demeter Gyöngyi

 

Monitorizarea reușitei reconstrucției ecologice

Rezultatele eficienţei lucrărilor de reconstrucţie ecologică a habitatului forestier 9410, au fost evaluate periodic printr-un sistem de monitorizare, prin comparaţie cu starea de referinţă (înainte de intervenţie - pentru primul an), imagini istorice ale sitului (hărţi, aerofotograme), prin strategii de intervenţie pentru corectarea în timpul implementării a efectelor nedorite.
Pentru o analiză completă, pe teren s-a determinat și indicele de abundență dominanță
propus de Braun-Blanquet (1928), apreciindu-se vizual gradul de acoperire al fiecărei specii a păturei ierbacee  din suprafața releveului.

Foto nr. 17 aprecierea gradului de acoperire a speciilor Foto:Bereczki Reymont

Completarea puieților
Completările s-au efectuat în perioada indicată pentru plantare: toamna, dupa parcurgerea plantatiilor cu operatiunea de control anual si incetarea sezonului de vegetatie, sau în primăvara următoare, înainte de pornirea în vegetație.
Completările de  puieți s-au efectuat in primăvara anului 2023 cu un număr total de 5000 puieți.

Fig. Nr. 18 și 19 Completări puieți molid Foto: Bereczki Reymont